deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Kedves Barátok, Rokonok, Érdeklődők!

Idén negyedik alkalommal lesz megrendezve Csinódon az ökumenikus kápolnánál az egyetemes imanap.

Az előző esztendőkben ezen a napon volt már római katolikus szentmise, református istentisztelet, most pedig unitárius és római katolikus főszereplőink lesznek.

Meghívottunk Vida Rozália alsóboldogfalvi unitárius lelkésznő, aki istentiszteletet celebrál. Prédikációjának központi témája a férfi lesz. Korábban már volt téma a nő, a gyermek és a család. Gitározni és énekelni, valamint közös éneklésre buzdítani az önálló albummal rendelkező Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi unitárius lelkész fog. Egy római katolikus barátunk részéről lesz tanúságtétel.

Tegnap, Kisboldogasszony ünnepének estéjén a csinódi ökumenikus kápolnában elindítottuk az örökös imaszolgálatot. Ez azt jelenti, hogy egy általunk összeállított imafüzér naponta el fog a kápolnában hangzani. Előtte mindig megkondul a gyarpodó magyarságért szóló harang. Az imaszolgálatot kezdetben én és a családom teljesíti, de megszólítjuk a havason élő családokat is, majd a környező csíki településeken élőket, a kászoni, háromszéki, udvarhelyszéki, gyergyói, marosszéki barátainkat, a Kárpát-haza különböző pontjain, valamint a nagyvilágban élő ismerőseinket. Az esztendő egy vagy akár több napján bárki teljesíthet egyedül vagy családjával, baráti körével, imacsoportjával szolgálatot. A naponkénti imaalkalom nincs órához kötve. Mindenki akkor jön fel a kápolnához, amikor éppen időt tud szakítani erre. Az összeállított imafüzér elmondásán kívül napi imaszándékokat is meg lehet fogalmazni, hálát lehet adni.

 

2017. augusztus 26., (szombat) 16 óra

A csinódi ökumenikus Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnánál második alkalommal szervezzük meg az egyetemes imanapot. Mivel idén az úzvölgyi katonatemetőben is ezen a napon, augusztus utolsó szombatján lesz 12 órától a háborús hősökre történő megemlékezés, ezért a kertünkben délután veszi kezdetét az imanap. Így aki ezen a szombaton az Úz-völgyébe zarándokol, akár mindkét rendezvényen részt vehet.

 

2017. július 2. (vasárnap)

Tervezett program:

10-11 óra – gyülekezés
A Szent Korona másolatának elhelyezése a kápolna előterében, koronaőrök díszőrsége

11 óra – Szent Lászlóra emlékező szentmisét celebrál Berszán Lajos atya (Gyimesfelsőlok)

12.15 - Előadás a Szent Koronáról – Bíró Ernő (Kolozsvár)

13 óra - Előadás Szent Lászlóról - Nagy Balázs

A szentmise alatt és az előadások között Szent Lászlót dicsérő énekeket ad elő a marosvásárhelyi Tűzvarázs Együttes.

13.30 óra - ebéd a kertben (Mindenki elfogyaszthatja az otthonról hozott szendvicsét. Igyekszünk egy meleg bográcsgulyást is biztosítani. Meghívunk egy kürtőskalácsost is a rendezvényre, s lesz borvíz.)

15 órától a Tűzvarázs Együttes előadása és közös éneklés.

Szép időért imádkozva, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 


Március 25. (szombat) – Gyümölcsoltó Boldogasszony búcsú, szentmisét tart a Csíkszentgyörgyi Római Katolikus Egyházközség papsága

 

* *


Április 10-14. nagyböjti délutáni vagy esti imaalkalmak, délutáni filmvetítések (szentek élete)  

 

* * * 


Május 21. (vasárnap) – Tanúságtétel a kápolnánál, az anya szerepéről elmélkedést tart egy meghívott református lelkész

 

* * *


Július 2. (vasátrnap) – Szent László-nap – A Magyar Kormány és a római katolikus egyház által meghirdetett Szent László Évhez kapcsolódó esemény. Szent királyunkhoz kapcsolódó imaalkalom, elmélkedés, majd előadás a Szent Koronáról. Kolozsvárról 4 koronaőr elhozza a Szent Korona másolatát!

Tervezett program >>

 

* * *


Július 23.  (vasárnap) – Tanúságtétel a kápolnánál és igemagyarázatot tart egy felkért lelkész

 

* * *


Augusztus 25. (péntek) – egyetemes imanap, fő téma a NŐ. Az imanapot levezeti Molnár Veress Pál, a svédországi magyarok missziós lelkipásztora. Az egyetemes imanapot általában augusztus utolsó szombatján tartjuk, de ez idén egybeesik az úzvölgyi háborús megemlékezéssel, a vasárnap pedig a papok többségének nem jó.

 

* * *

 

Szeptember 30. vagy október 1. őszi hálaadás

 

* * *


Advent idején imaalkalmak a helyi rózsafüzér társulat bevonásával.


Lelkigyakorlatos táborok: Június utolsó hetében, július közepén és augusztus első hetében lelki gyakorlatra elvonuló 20-30 fős csoportoknak ajánljuk fel a kápolnát és környékét. Szállás Csinódon megoldható.

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.info - 2020

Webdesign: Digital Studio