deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Mint a címe is jelzi, ez a könyv elsősorban kézikönyv és egy olyan tankönyv a székelyföldi iskolások részére, amely vezérfonal és segédanyag lehet ahhoz, hogy gyerekeink egy tanrendbe illeszthető, szabadon választható tantárgy keretében megismerjék népünk történetét.

Fontosnak tartottuk támogatni ezt a kezdeményezést, ezt az ügyet, hiszen aligha képzelhető el a székelység hosszú távú fennmaradása úgy, hogy az ifjaink, a jövő reménységei, ne ismerjék saját történelmünket.


Mi büszkék vagyunk a történelmünkre! Még akkor is, ha kevés benne a győztes csata, s még kevesebb a megnyert háború. Soha nem voltunk hódítók, nem gyarmatosítottunk, nem irtottunk ki őslakos népeket. Csak a szülőföldünket, a hazánkat védtük őseink vére árán, és erről beszélnünk kell, ezt tanítanunk kell. Kötelességünk emlékezni hőseinkre és szellemóriásainkra. Ismernünk kell szülőföldünk földrajzi határait és természeti kincseit.

 

Történelmünk nem csak háborúk és szabaságharcok folyamata, hanem kulturális értékek teremtésének sorozata. És ez a könyv erről is szól. Aki kézbe veszi ezt a könyvet, az alapismereteket szerezhet a székely-magyar rovásírásról,  a széki intézményrendszerről, a székelyföldi falusi és mezővárosi életről, a székely falutörvényekről, a céhes életről, a székelység társadalmi tagolódásáról, az egyházak szerepéről, a népviseletről, Székelyföld gazdaságának alakulásáról, valamint az oktatásról és a művelődési életről, különböző korok gazdasági helyzetéről.  


Ezt a könyvet a székelység szülőföldjén való megmaradásának az igénye hozta létre. Mert amelyik nemzet a saját fiai kezébe hiteles történelem tankönyvet ad, az jövőt épít, meg akar maradni.

Sepsiszéki Nagy Balázs

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.info - 2020

Webdesign: Digital Studio