deutsche flaggeengl zaszlohu zaszlo

Hálásak vagyunk azért, hogy hívó szavunkat meghallották és kérésünkre itt tartják Hargita Megye Tanácsának augusztusi ülését. Nemcsak a megye, hanem egész Székelyföld egyik legszebb, mégis kevéssé ismert és infrastruktúra tekintetében legelhanyagoltabb kistájára érkeztek jövőépítő döntéseket hozni. Errefelé jövet bizonyára mindannyian megtapasztalták, hogy Csíkszentmártonból Egerszékig közlekedni nagy merészség és járműnek-embernek egyaránt kemény megpróbáltatás. Mi, helybeli lakosok évek óta ilyen körülmények között közlekedünk.

 

A megromlott útviszonyok miatt évek óta bezárt a tejcsarnok és azóta egyetlen feldolgozó sem szállítja el innen a kiváló minőségű havasi tejet, pedig a helybeliek fő foglalkozása a szarvasmarhatartás. Ilyen úton a házilag előállított sajtot sem könnyű piacra juttatni. Postahivatl ugyan van a településen, de a postakocsi nem jár ki ide, hanem a postásnő megy le gyalog a hegyről hetente kétszer a postai küldeményekért. Ide a napilapok is 3-4 napos késéssel érkeznek meg. Orvos a tanyákra nem jár és a mentők sem vállalják a betegszállítást. Többször megtörtént a 21. században, hogy a kismama szekéren hozta világra gyermekét, mert a döcögős úton nem értek le az aszfaltút mentén várakozó mentőautóig.


Vezetékes telefon egyetlen tanyán sincs és a rádiótelefonok is csak itt-ott működnek, egy-egy dombtetőn vagy nagyobb fák alatt. A világháló nagy információs körforgásába ez a vidék még nem kapcsolódhatott be.
Ennek a számos értéket őrző és turisztikai szempontból kihasználatlan völgynek az ide vezető megyei út újjáépítése és folyamatos karban tartása, valamint a telefonhálózattal való ellátása hozhat fejlődést.
Az itt lakók nem vándoroltak el a villanytalanság idején sem, pedig ide csak az ezredfordulón hozták ki az áramot. Konok kitartással róják a rossz utat, de ahhoz, hogy a jövő nemzedékek itt maradjanak, itthon maradjanak, ahhoz kell a látványos változás, a fejlődés. 


Itt fent a havason a tél októbertől április végéig tart, csupán pár hetes az az időszak, amikor szárazak az utak. Idén április 14-én, virágvasárnap előtt 40cm-es hó esett és napokra megbénította az amúgy is rendkívül nehézkes közlekedést. Egy-egy nagyobb eső vagy vihar után a vízelvezető árkok hiánya miatt szintén megbénul a közlekedés.


Első és legfontosabb teendő e kistáj népességének megőrzése érdekében a 123-as megyei út Csíkszentmárton és Egerszék közötti szakaszának újjáépítése és folyamatos karban tartása. Tudjuk, hogy a Megyei Tanács pályázatot nyert ezen útszakasz Rugát-tetőig való leaszfaltozására. Kérésünk, hogy a kivitelező cégre majd gyakoroljon nyomást annak érdekében, hogy ez a munkálat már 2012-ben megtörténjen.


A Rugát-tető és Egerszék közötti útszakasz alapos felújítása ennél sürgetőbb feladat. Elnök urat és a tisztelt tanácsosokat arra kérjük, hogy jelen ülésükön ennek az útszakasznak az idei javítására szavazzák meg a szükséges összeget.
Nemcsak az út rendbetétele fontos, hanem annak megőrzése is. Ennek érdekében szükségét látjuk a rönkszállítás hatékonyabb szabályozásának és ellenőrzésének, hiszen ezt az utat, amin az 1970-es években még autóbuszok is közlekedtek, nem a lovas fogatok és a személygépkocsik tették tönkre, hanem a sokszor 40-60 tonnás rakománnyal közlekedő rönkszállító autók. A jövőben a rönkvontatást és a kitermelt fa rakóhelyeit ne minden kitermelő kénye-kedve szerint végezze és jelölje ki, hanem ez úgy történjen, hogy a magjavított út e munkálatok miatt ne sérüljön. A rendszerváltozás előtt ennek az útszakasznak fizetett karbantartói voltak, akik odafigyeltek a vízfolyásokra és mindig betömték a kialakuló gödröket. Két utász most is el tudná látni ezt a feladatot és ez kisebb költséget jelentene, mint egy-egy időnkénti nagyobb útjavítás.


A téli elszigeteltségünkön segítene az, ha a 123-as út más rangsorolást kapna és egy-egy nagyobb havazást követően nemcsak harmadnap jönne errfelé hóeke. De a tapasztalat szerint még harmadnap sem kerül sor az út eltakarítására. Legjobb volna, ha helyi vállakozóra bíznák ezt a feladatot, akin számon is lehet kérni, ha nem teszi a dolgát.


Telefon ellátottság ügyében is segítségünkre lehet a megyei tanács. Egy hónapja nyújtottunk be a tanácshoz 200 aláírással nyomatékosított kérést annak érdekében, hogy a Vodafone cég a környező magaslatok valamelyikére jelerősítő antennát szereljen. Nagyobb szerződéskötés vagy szerződés hosszabbítás esetén a tanács nyomást gyakorolhat erre a cégre és szerződéskötés előtt feltételül szabhatja ennek a térségnek a hálózathoz való csatlakoztatását.


Az Úz-völgye csángó-magyar népét a jó út emelheti ki abból a mostoha helyzetéből, amiben most van. Ha lesz út, akkor lesz turizmus, lesz tejcsarnok vagy tejfeldolgozó kisüzem, akkor lesz megélhetés és itt elképzelt jövendő.
Köszönjük, hogy a megye közelebbi és távolabbi részeiből eljöttek ide, kérjük, hogy hozzanak olyan döntéseket, amelyek ennek a közösségnek a hosszú távú megmaradást eredményezik.


Érezzék jól magukat nálunk és jöjjenek minél gyakrabban erre a vidékre.


Csinód, Egerszék és Lesőd lakóinak nevében, tisztelettel:

2011. augusztus 30.                
Nagy Balázs

Ökumenikus kápolna
a gyarapodó magyarságért

Gyumolcsolto Boldogasszony okumenikus kapolna

Mozgalom nemzetünk megmaradásáért!

gyarapodo magyarsag

© uzvolgye.info - 2020

Webdesign: Digital Studio